Mua sắm trang thiết bị hội trường và phòng truyền thống Công an tỉnh

Mua sắm trang thiết bị hội trường và phòng truyền thống Công an tỉnh

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Hà Giang

 

STT Danh mục hàng hóa  Đơn vị tính Khối lượng 
(1) (2) (3) (4)
1 Bục phát biểu Cái 1
2 Bàn gỗ hội trường m 180
3 Bục để tượng Bác Cái 1
4 Bàn uống nước phòng chờ Cái 3
5 Đôn gỗ phòng chờ Cái 5
6 Ghế hội trường, ghế chân, lưng ghế và đệm Cái 300
7 Ghế phòng chờ Cái 10
8 Maket "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM" Bộ 1
9 Huy hiệu ngành Công An Nhân Dân Bộ 1
10 Ngôi sao + Búa liềm Bộ 1
11 Bàn phòng truyền thống Cái 1
12 Tủ trưng bày Cái 5


 

Bài viết khác