Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị và tài sản - Sở xây dựng Hà Giang

Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị và tài sản - Sở xây dựng Hà Giang

Thực hiện năm 2023

STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]
1 Màn hình Led hội trường Bộ 1  P2.5mm/ThinkSTV/Trung Quốc
2 Bộ bàn ghế tiếp
khách
Bộ 1 BBGTK/ Phú Thắng/ Việt Nam
3 Máy Scan 2 mặt Cái 1 IX1400/ Fujitsu/ Trung Quốc
4 Máy lọc nước nóng
lạnh 3 chế độ
Cái 2 KG10A8ES/ Kangaroo/ Việt Nam
5 Máy lọc nước 32 lít/giờ Cái 1 KG200VN/ Kangaroo/ Việt Nam
6 Bộ bàn ghế phòng
tiếp dân
Bộ 1 BBGTD/ Phú Thắng/ Việt Nam

 

 

Bài viết khác