Gói thầu số 20: Thi công lắp đặt vách kính và cung cấp thiết bị nội thất, âm thanh phòng họp - Cục Hải Quan tỉnh Hà Giang