Gói thầu số 01: “Mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn - Chương trình mục tiêu quốc gia: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Mê.

Chủ đầu tư: Phòng văn hóa huyện Bắc Mê

Gói thầu số 01: “Mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn - Chương trình mục tiêu quốc gia: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Mê.

Giá trị gói thầu: 995.510.500 VNĐ

Địa điểm thực hiện: Các thôn xã trên địa bàn huyện Bắc Mê

STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]
1 Phông hội trường m2 411 Phông hội trường/ Việt Nam
2 Sao, búa liềm Bộ 17 Sao, búa liềm/ Việt Nam
3 Cờ xếp đỏ m2 83 Cờ xếp đỏ/ Việt Nam
4 Biển hiệu m2 43 Biển hiệu/ Việt Nam
5 Cục đẩy công suất Cái 21 EUDAC TK-2500/EUDAC/ Trung Quốc
6 Loa hội trường Bộ 21 EUDAC DK-12/ EUDAC/ Trung Quốc
7 Micro không dây đặt bàn Cái 21 AD27/ Trung Quốc
8 Micro không dây phát biểu, biểu diễn Cái 42 EUDAC M-25/EUDAC/ Trung Quốc
9 Vang cơ Cái 21 EUDAC MK-99/EUDAC/ Trung Quốc
10  Dây loa Mét 1171 Dây loa/ Trung Quốc
11 Tượng Bác Cái 3 TB80/ Huyền Minh/ Việt Nam
12 Loa hội trường Bộ 1  FONY MD-115/FONY/ Trung Quốc
13 Cục đẩy công suất Bộ 1 FONY MX-700/FONY/ Trung Quốc
14 Vang số Cái 1 EUDAC KM-200/EUDAC/ Trung Quốc
15 Micro không dây phát biểu, biểu diễn Bộ 2  EUDAC SKM-100/EUDAC/ Trung Quốc
16 Tủ đựng thiết bị Cái 5 12U/Trung Quốc
17 Bục phát biểu Cái  16 BPB01PU/Huyền Minh/ Việt Nam
18 Tượng Bác Cái 14 TB80/Huyền Minh/ Việt Nam
19 Bục để tượng Bác Hồ Cái 16 BTB01PU/ Huyền Minh/ Việt Nam
20 Bàn hội trường Cái 1 BHT01PU/ Huyền Minh/ Việt Nam
21 Ghế hội trường  Cái 50 G05I/ Huyền Minh/ Việt Nam
22 Tivi Cái 2 Liva 32DM smart DTV/Liva/ Việt Nam
23 Tivi Cái 1 UA43AU8100/Samsung/ Việt Nam

Bài viết khác