Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình Nhà công vụ và Nhà làm việc Huyện ủy Hoàng Su Phì