Gói thầu số 03: Mua thiết bị công nghệ thông tin

Gói thầu số 03: Mua thiết bị công nghệ thông tin 

Chủ đầu tư: Sở tài nguyên và Môi trường Hà Giang

STT Danh mục hàng hóa  Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn vị tính Khối lượng  Xuất xứ
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Máy tính chuyên dụng để cài đặt phần mềm và dữ liệu bản đồ cho chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đồng Văn Máy tính để bàn Loại 3: FPT Elead TDM227 Bộ 2 Việt Nam
2 Hệ điều hành cho máy tính để bàn, máy tính xách tay Windows 10 Pro Bản quyền 4 Microsoft/USA
3 Phần mềm diệt virus cho máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay Kaspersky antivirut (1PC/ năm) Bản quyền 4 Malaysia
4 Hệ điều hành cho máy tính để bàn, máy tính xách tay Windows 10 Pro Bản quyền 5 Microsoft/USA
5 Phần mềm diệt virus cho máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay Kaspersky antivirut (1PC/ năm) Bản quyền 5 Malaysia
6 Hệ điều hành cho máy tính để bàn, máy tính xách tay Windows 10 Pro Bản quyền 19 Microsoft/USA
7 Phần mềm diệt virus cho máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay Kaspersky antivirut (1PC/ năm) Bản quyền 19 Malaysia
8 Máy chủ CSDL cho Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Minh  HPE PROLIANT DL 360 GEN 10 PLUS SFF Bộ 1 Singapore
9 Máy chủ CSDL cho Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Minh  HPE PROLIANT DL 360 GEN 10 PLUS SFF Bộ 1 Singapore
10 Máy in A4, in 2 mặt CANON 161 DN+ Cái 4 Việt Nam
11 Máy tính chuyên dụng để cài đặt phần mềm và dữ liệu bản đồ cho chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Yên Minh Máy tính để bàn Loại 3: FPT Elead TDM227 Bộ 2 Việt Nam
12 Ổ lưu dữ liệu di động 4TB WD ELEMENTS 4TB Chiếc 1 Thái Lan/Malaysia
13 Máy in A4, in 2 mặt CANON 161 DN+ Cái 1 Việt Nam
14 Ổ lưu dữ liệu di động 4TB WD ELEMENTS 4TB Chiếc 18 Thái Lan/Malaysia
15 Máy in A4, in 2 mặt CANON 161 DN+ Cái 18 Việt Nam
16 Thước thép Thước thép Cái 18 China
17 Bản quyền hệ điều hành cho máy chủ Phần mềm Windows Server 2022 Standard 16 Core Lic pack License 2 Microsoft/USA
18 Bản quyền truy cập máy chủ Windows Server 2022 - 1 User CAL CAL 10 Microsoft/USA
19 Bản quyền phần mềm CSDL SQL Server 2019 Standard Edition License 2 Microsoft/USA
20 Bản quyền truy cập vào máy chủ SQL Server 2019 - 1 User CAL CAL 10 Microsoft/USA
21 Hệ điều hành cho máy tính để bàn, máy tính xách tay Windows 10 Pro Bản quyền 4 Microsoft/USA
22 Phần mềm diệt virus cho máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay Kaspersky antivirut (1PC/ năm) Bản quyền 4 Malaysia
23 Phần mềm địa chính Phần mềm GCadas MicroStation Bản quyền 1 Việt Nam
24 Hệ điều hành cho máy tính để bàn, máy tính xách tay Windows 10 Pro Bản quyền 2 Microsoft/USA
25 Phần mềm diệt virus cho máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay Kaspersky antivirut (1PC/ năm) Bản quyền 2 Malaysia
26 Hệ điều hành cho máy tính để bàn, máy tính xách tay Windows 10 Pro Bản quyền 18 Microsoft/USA
27 Phần mềm diệt virus cho máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay Kaspersky antivirut (1PC/ năm) Bản quyền 18 Malaysia
28 Hệ điều hành cho máy tính để bàn, máy tính xách tay Windows 10 Pro Bộ 5 Việt Nam
29 Hệ điều hành cho máy tính để bàn, máy tính xách tay Windows 10 Pro Bản quyền 10 Microsoft/USA
30 Phần mềm diệt virus cho máy chủ, máy tính để bàn, máy tính xách tay Kaspersky antivirut (1PC/ năm) Bản quyền 10 Malaysia

Bài viết khác