Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị tài sản Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quang Bình HG

Chủ Đầu tư: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quang Bình Hà Giang

Gói thầu số 02:  Mua sắm thiết bị tài sản Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quang Bình

Giá trị gói thầu: 529.215.000 VNĐ

Địa điểm thực hiện: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Quang Bình

STT Danh mục hàng hóa  Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm Đơn vị tính Khối lượng 
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tivi 4K 65 inch Smart Tivi Samsung 4K 65inch UA65AU7002 Cái 1
2 Máy vi tính Máy vi tính thương hiệu Thánh Gióng VN600
P/N: BHGI510400R4S240M22
Chiếc  1
3 USB PTZ Camera USB PTZ Camera Yealink UVC84 Chiếc 1
4 Thiết bị hội nghị Thiết bị hội nghị Yealink CP965 Chiếc 1
5 Dây HDMI 15m 2.0 Dây HDMI 15m 2.0 Chiếc 1
6 Phụ kiện + Tủ đựng thiết bị Tủ sắt mạng 15U-D600 + Phụ kiện Bộ 1
7 Tivi 4K65 inch Smart Tivi Samsung 4K 65 inch UA65AU7002 Cái 1
8 Máy scan Máy scan HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 Cái 1
9 Máy tính xách tay HP 240 G8 Cái 1
10 Bàn phòng học Bàn phòng học BH101 Cái 15
11 Ghế gấp G04 Ghế gấp G04 Cái 30
12 Máy vi tính Máy vi tính thương hiệu Thánh Gióng VN600 P/N: ALBHGI310105R8S256M22 Chiếc 30
13 Tai nghe Tai nghe Tako robot GT03 Chiếc 30

 

Bài viết khác