Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Mèo vạc

Chủ đầu tư: Phòng văn hóa huyện Mèo Vạc 

Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Mèo vạc. 

Giá trị gói thầu: 2.577.900.000 VNĐ

Địa điểm thực hiện: Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

 

STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng
1 Phông hội trường Bộ 52
2 Sao, búa liềm Bộ 52
3 Cờ xếp đỏ Bộ 52
4 Tượng Bác Hồ Bộ 52
5 Bục tượng bác hồ Bộ 52
6 Bục phát biểu Bộ 52
7 Biển hiệu Bộ 52
8 Bàn hội trường Bộ 52
9 Ghế hội trường Bộ 52
10 Ti vi Bộ 52
11 Cục đẩy công suất Bộ 52
12 Loa hội trường Bộ 52
13 Vang cơ Bộ 52
14 Micro không dây Bộ 52
15  Dây zắc phụ kiện Bộ 52

Bài viết khác